בנגאזי ברדן בלזן / בנימין דורון

מתוך לבלוב 17, מרץ 2004

קישור לדפדוף בגליון לבלוב 17 כקובץ PDF 

 

בנגאזי – ברגן בלזן
פרי עטו של הסופר יוסי סוכרי
מופץ ע"י "עם עובד- ספרייה לעם"

הרומן מגולל את קורותיה של משפחת חג'ג', מהנכבדות בקהילת בנגאזי שבלוב, הנעקרת מאורח חייה ומעיר הולדתה היפה. לאחר טלטלות רבות וקשות מנשוא נשלחת המשפחה לגרמניה למחנה הריכוז ברגן בלזן, שם הם צפויים להיכלא ולמות כשאר היהודים במלחמת העולם השנייה.

הרומן מושתת על עובדות היסטוריות ומתאר את התפרקותה של הקהילה היהודית בעיר בנגאזי יחד עם תיאורים יפים של יופי, אהבה וחום של החיים בעיר שלפני המלחמה. במרכזו עומדת גיבורת הרומן סילבנה, אישה צעירה ומשכילה הכופרת בנורמות הפטריאכליות של סביבתה, ואשר יכולה למוראותיה של אנושות אכזרית ושרירותית.

הצגת נרטיב השואה של יהודי לוב מפרק בעדינות את הצימוד האוטומטי של השוואה עם יהדות אירופה, וחושף את השותפים לגורל שנעלמו מהתודעה הישראלית. במובן זה, הספר ייחודי בספרות הישראלית ואולי אף הגלובלית.

בנגאזי-ברגן בלזן, פרי עטו של הסופר יוסי סוכרי, אשר משפחתו עלתה מבנגאזי בשנת 1949, הוא ספר חובה בכל בית של יוצאי לוב.