וועדת המלגות של עמותת הפדרציה הספרדית העולמית של הקהילות הספרדיות, ההנהלה בישראל מזמינה בזה תלמידי תואר שלישי במוסד להשכלה גבוהה בישראל כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח- 1958, בפקולטות למדעי הרוח, מדעי היהדות, משפטים, מדעי החברה ואמנויות, להגיש מועמדות לקבלת מלגה בסכום של עד 20,000 ₪ לביצוע מחקר, כתיבה, הדפסה והפקה של עבודת דוקטור (דוקטורט)

קישור להורדת טפסי מועמדות PDF

לפרטים נוספים ויצירת קשר, פנו לסימה בטלפון 052-2928953 או בווטסאפ