המוזיאון > הצצה פנימה
קהילת יוצאי לוב הצמיחה אומנים חשובים רבים שלהם מקום של כבוד במוזיאון. בינהם ניתן ללמוד על האמן הבינלאומי הרברט פגאני שעבודותיו מוצגות כיום במוזיאונים וגלריות נחשבות בעולם, על איציק בדש, שיצירותיו מתכתבות עם הפולקלור היהודי-לובי בכלל ודנות בנושא המקוננות הלוביות בפרט, ועל שלום פילוס, שמתאר את עברה על הקהילה.  כמו כן, צוגה מיוחדת מוקדשת לדוד ד'אור, בן העדה הלובית, ששר יצירות של נחייסי שהיה מבשר הציונות הראשון בלוב.