סיור וירטואלי במוזיאון > חיי הדת בלוב
הרבנים והמנהיגים הרוחניים הם שהנהיגו את הקהילה וקישרו בינה לבין השלטונות. היו בינהם כאלה שפעלו בבית דין רבני והיו שדרי"ם (שליחי דרבנן) שנסעו להנהיג יהודים בקהילות אחרות והשתקעו שם.  במקום ניתן לצפות ב"מעגל החיים המשפחתי יהודי"  שבו נטלה הדת חלק מרכזי בשלוש תחנות חשובות בחייו של כל יהודי: ברית המילה, בר המצווה והחתונה. כמו כן במקום ספרי תורה ייחודיים בעלי סיפורים מיוחדים  (אחד מהם בן 700 שנה!!) וכן כלי קודש נוספים ייחודיים ונדירים של הקהילה כגון גוויל מגירוש ספרד.  

הרחבה: מנהיגות רוחנית