פרשת בלק / ספר: "ממלכת עולם ההלכה" על חכמי לוב

"מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" (ספר במדבר)

אמרו רבותינו זכרונם לברכה אוהליך יעקב משכנותיך ישראל אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות של זזה מהם השכינה, על אף אנחנו בגלות הקב"ה לא עוזב אותנו ולא מניח בעם ישראל שתשרה השכינה בבתי הכנסיות ובבתי המדרשות.

נספר על ר' ציון ביתאן, שהיה ראש אבות בתי הדין בטריפולי.

לאחר שמילא קרסו בש"ס פוסקים וגם שלח ידו בתורת הסוד, נשלח לטריפולי שבלוב כדי ללמד בישיבה שנקראה: דאר סוויד.

שקיבלה תוספת של עומק ורוחב בלימוד. בעקבות התמנותו של ראש הישיבה הגאון ר' ציון ביתאן.

הישיבה של הרב התפרסמה לשם טוב ולתהילה ונהרו אליו תלמידים רבים.

בישיבה זו למדו וגדלו בתורה רוב רבני טריפולי וסביבותיה.

תלמידו וחתנו של הרב הוא ר' יוסף ג'יעאן שהתמנה לדיין בשנת תרע"ז בעיר. לאחר ששימש את ראש אבות בתי הדין הגאון ר' כמוס ג'רבי.

ור' ציון ביתאן שימש גם כדיין בטריפולי נוסף למשרתו החשובה כראש הישיבה. עמו ישבו בבית הדין הגאון ר' אברהם חביב ור' רפאל דאבוש ור' רחמים עגיב. הר' רבי ציון שימש גם כדיין בבית דינו של ר' יצחק בוכובזה. לאחר פטירת ר' יצחק בוכובזה הצטרף אליהם כדיין ר' יוסף יונה בשנת תרצ"ו. הגאון ר' ציון ביתאן ששימש בטירפולי כראש בתי הדין עד שנת תרצ"ג שאז עזב את העיר בעקבות ההתנכלות של השלטון האיטלקי. לאחר שהוריו נפטרו עליו בצעירותו וגדל כיתום, היה ער לרחשי ליבם של תלמידיו העניים.

היה להם כאב רחום ותלמידיו נקשרו אליו באהבת נפש. הרביץ תורה בטרפולי במשך 60 שנה.

בין השנים 1890-1950 העמיד מאות תלמידים ונחשב למקים עולה של תורה בלוב. נפטר בתוניס ביח' חשון תשט"ו – 1955. בגיל 95

חיבר חיבורים על הש"ס וספריו שחיבר לאורך ימיו התגלגלו בין צאצאיו ונאבדו עם הימים. כשעלה לארץ תלמידו ר' יוסף זרוק הקים לשם ולתהילה את בית הכנסת שערי ציון הנמצאת בפרדס כץ הנושאת את שמו של רבו רבי ציון ביתאן.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל

שבת שלום ומבורך.