פרשת מטות משעי / ספר: "רבי יוסף סופה זארוק" זצ"ל

"החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת ה' במדין " (במדבר לא, ג')

דרשו רבותינו שהעומד נגד עם ישראל כאילו עומד נגד הקדוש ברוך הוא (רש"י הקדוש). ידוע ומפורסם הדבר בין אנשי קהילת קודש טריפולי אשר שלח ה' להציל את עמו ישראל גם בארץ אויב עם הצדיק בעל הצדקה וחסד רבי שמעון ברכה גבאי המכונה מוני גבאי שנתן בו כוח עליון, מאת ה' להציל את אחיו מיד רודפיהם.

מוני גבאי היה חבר פעיל בחברת שירי דוד שהייתה בבית הכנסת "רבי כליפא דעדוש" החברה כמו חברות אחרות שנוסדו בטריפולי מטרתה הייתה להפיץ לימוד תורה בין חבריה. לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת נוהגים כידוע לקרוא בבית הכנסת מזמורי תהילים, את הפסוקים קוראים הקהל בנעימה איש איש פסוקו לפי התור. המנוח היה נוהג לבוא לבית הכנסת ולהשתתף בקריאה בפסוקים המגיעים לפי תורו. אך את הפסוק "על אף אויבי תשלח ידיך, ותושיעיני ימינך". לא היה מניח למישהו אחר לקרוא. הקהל היה יודע את מנהגו ומשאיר פסוק זה בשבילו. חודשיים לפני פטירתו של מוני, היה זה ביום חג השבועות ניגש רבי מוני אל אימו ואמר לה את יודעת שאני עומד להיפרד מאשתי, הדברים יצאו מפיו ברצינות. אימו נזפה בו מה אתה מפטפט מוני, מוני השיב איני מפטפט בצחוק, הדבר גמור ומוחלט הסכמתי וחתמתי על כך מרצוני הטוב. בעוד מספר שבועות אני נפרד מכולכם לעולם האמת, המשיך והסביר שהדמויות של מלאכים ורבנים הגיעו אלי בחלום והודיעוני שצפויים ימים קשים ליהודים וכמה אתה יכול להגן ולהכות באויבים. סוף סוף גם לכך יש גבול. מכיוון שזכותך גדולה בהצלת נפשות רבות מישראל ומעשים טובים לרוב, לכן הוחלט בשמים שאתה תסתלק מהעולם לפני בוא הרעה ולשם כך נשלחנו לקבל את הסכמתך לכך וחתמתי.

תאמינו לי שזה לאחר המעשה.

וכמו שאמר כך היה ביום כח' בתמוז התרצ"ט השיב הצדיק רבי מוני את נשמתו הקדושה ליוצרה ובפטירתו כיפר על כלל ישראל.

השבת יחול יום פטירתו.

 

ת.נ.צ.ב.ה.

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל