פרשת השבוע תרומה

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה',ח')

אומרת הגמרא במסכת מגילה שעתידים בתי הכנסיות ובתי מדרשות

שבחו"ל להיות קבועים בארץ ישראל מכיוון שהם מקום השראת השכינה הקדושה גם כשהם לא בארץ ישראל.

סיפר לנו ר' אפרים בובליל שליט"א רבה של מושב דלתון בצפון הארץ ומכהן כרבה של קהילתנו, ששמע מר' כמוס עגיב זצוק"ל את סיפורה של בית הכנסת בושאייף הידועה בפיהם של כל בני הקהילה ומעבר לכך.

כמקום המסוגל לקיבול התפילות ולכל הישועות.

זאת מסורת עתיקת יומין והסיפור על בית הכנסת בושאייף.

שנחרב בית המקדש התפזרו אבניו לכל העולם כולו ואבן אחת נפלה במושב במדבר זליתן. ועל זה בנו את בית הכנסת הגדול בושאייף.

נקראה בושאייף מלשון ב"א ושיי"ף פירושו בארמית שזהו אבן שבאה וקפצה

והגיע עד הלום.

ואכן השראת השכינה מצויה במקום זה.

כמה צריכים לשמור על קדושת המקום של בית הכנסת ולכבדו כראוי למקום קדוש זה והשארת השכינה שנמצאת בקרבו.

 

שבת שלום ומבורך .