תולדות הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב

ההתארגנות הראשונה החלה בשנת 1933 בשכונת מונטיפיורי. היה זה לאחר שאותם מעט עולים שהגיעו טיפין טיפין לא"י וביקשו לשמר את מורשתם והמסורת של קהילת יהודי לוב.
בסיס ההתארגנות היה הקמת בית כנסת בשכונת מונטיפיורי ולשם כך היה צורך בהקמת ועדה אשר תרכז את הפעילות סביב בית הכנסת, ביזמת בר בנימין פלח ז"ל הוקמה אגודה עותומנית אשר נרשמה בשם התאחדות עולי לוב ובנימין פלח ז"ל נבחר כיו"ר הראשון של ההתארגנות, אולם, הפעילות בהתאחדות גובשה סופית רק בשנת 1947 – עם בוא העולים הראשונים מלוב.
בשנת 1947 התכנסו בני הקהילה בבית הכנסת בשכונת מונטיפיורי אשר בחרו בוועד שמנה תשעה חבריםותיקים ועולים אשר היוו למעשה הנהלת ההתאחדות.
אחד הנושאים הראשונים לפעילות הועד היה דיון כיצד לעזור לקליטת העולים מלוב שכאמור החלו להגיע טיפין טיפין לא"י. ועדה בראשות אביגדור רקח ז"ל פנתה לסוכנות היהודית בבקשה שיוקצו מקומות להתישבות חקלאית לעולי לוב. אולם הצעה זו נדחתה על ידם.
לאחר הקמת המדינה ועלית קהילת לוב לארץ התרחב מעגל הפעילים אשר בקשו להתנדב לפעילות בהתאחדות, וכך בנוסף לאביגדור רקח ז"ל שהיה פעיל בקרב הסוכנות היהודית, ההסתדרות ומפא"י בלט בפעילותו הנמרצת גם יוסף דואני ז"ל וזאת מבלי לגרוע בחלקם של פעילים מסורים אחרים כגון מישילוב רחמים ז"ל ממיסדי מושב זיתן.
משה אדיב ממיסדי ההתאחדות, אליהו סעדון מיסד אור יהודה, עדה לבנון ובנימין דורון מיסדי קרן המלגות "לבלוב". פעילות נמרצת נעשתה בריכוז העולים אשקלון, חדרה, בת-ים, נתניה, אור יהודה שפעיליה היו חברי הנהלת ההתאחדות. במקביל לפעילות זו הרב פריז'ה זוארץ החל לפעול במסגרת מפלגת הפועל המזרחי וכך למעשה לעולי לוב היו שתי כתובות לפניותיהם ומצוקותיהם.
התאחדות וארגון יוצאי לוב – אגודת ועד קהילות לוב ליד הפועל המזרחי ואלה היו הכתובות לכלל קהילת לוב בישראל.

בשנות ה-80 המאוחרות מר רפאלו פלח יזם הקמת הארגון העולמי של יוצאי לוב, וכיום הארגון העולמי מהווה עמותה מרכזית המאגדת את כל הארגונים של יוצאי לוב בישראל ובעולם