סיור וירטואלי במוזיאון > מנהיגות נשים בקהילה
בתחנה זו זוכה המבקר במבט קצר על חיי הנשים בקהילה סיפוריהן של נשים צדקניות שהפכו לשם דבר בקהילה בעקבות פועלם לטובת הכלל.

קרא עוד על מנהיגות נשים בקהילת לוב