סיור וירטואלי במוזיאון > הפרעות בלוב ויהודי לוב בשואה
חדר הנצחה – יזכור בחדר מונצחים חללי הקהילה שנרצחו בפרעות ובמאורעות הקשים והאכזרים בלוב בשנים 45, 48 ו-67. בנוסף, החדר מנציח את חללי מערכות ישראל מהעדה הלובית. במקום ישנה עמדה ממוחשבת ובה 520 תמונות ושמות של חללי צה"ל בני העדה.

שואת יהודי לוב ביוני 1940 הצטרפה איטליה למלחמה ומצבם של יהודי לוב הורע. חוקי הגזע החלו להיות מיושמים בלוב. ההתחלה היתה ב"חוק השבת" שאילץ את היהודים בלוב לעבוד וללמוד ביום השבת. אנשי הקהילה  נפגעו, הופלו לרעה והובלו למחנות ריכוז מיוחדים שהוקמו בלוב ואף הועברו לאחרים מחוץ ללוב. בני 18 עד 45 הועברו לעבודות במחנות כפייה לטובת המאמץ המלחמתי של איטליה. יהודים בעלי אזרחות צרפתית גורשו לתוניסיה. 400 משפחות של יהודים בעלי נתינות בריטית גורשו על ידי הגסטאפו לאיטליה ולמחנות ברגן-בלזן ואינסברוק. מרבית יהודי קירינאיקה נלקחו למחנה ג'אדו שהוקם דרומית מערבית לטריפולי. למעלה מ700 יהודים מתו במחנה זה ממחלות ורעב ורבים ששרדו נאלצו להתמודד בחייהם עם מחלות נוראיות כתוצאה מהתנאים הקשים במחנה.

בתצוגה ניתן לראות דגם של מחנה זה שהוכן על ידי ניצול המחנה וכן תמונות מהתקופה וטלאי צהוב שנמסר לזכרון על ידי אחד ממשוחררי ברגן בלזן.

הצדעה לצה"ל ביציאה מתצוגת השואה מוצבת אנדרטה שמבטאת את התקומה של הקהילה ושירות בניה במחתרות וכן בצה"ל. במקום אף רשימה של בני הקהילה נושאי הצלשי"ם (קיבלו אותות עוז, גבורה ומופת, על תיפקודם השדה הקרב).

להרחבה: יהודי לוב והשואה, הפרעות ביהודי לוב