סיור וירטואלי במוזיאון > הציונות בלוב
החל משנת 1900 החלה הציונות להתפתח בלוב ויהודיה מתחילים ללמוד עברית בתרגום לאיטלקית כדי להכין עצמם לעלייה לארץ. המשפחה הראשונה עלתה לארץ בשנת 1922 ואחריה עלו רבות אחרות.

כמו כן, החלו להפתח בלוב הכרות ציוניות של תנועת "החלוץ" שהכשירה צעירים לעבודה חקלאית ולעליה לארץ ישראל וכן של ארגון "ביכורים" שהכשיר צעירים בחווה חקלאית בלוב.. ידוע גם על הכשרה עירונית שהתקיימה עד לשנת 1948 וחבריה עלו לארץ.