מנהיגות רוחנית


ר׳ ציון ביתאן זצק״ל

מאת דוד ג'אן (ג'יעאן) ויוסף בן דוד ג'אן (ג'יעאן)החכם השלם, הדיין המצויין, המקובל האלוקי, ר׳ ציון ביתאן זצ״ל.bitan2

״הנשר הגדול״ נכתב על מצבתו כהשוואה לרמב״ם, מגדול רבני ישראל בכל הדורות. ר׳ ציון זצ״ל בן חיים וכמיסה, נולד בשנת התר״ך ( 1860) בג׳רבה, צאצא למשפחת רבנים גדולים, דיינים ואבות בית דין. נצר לר׳ אברהם ביתאן, הדיין מג׳רבה מהמאה ה- 17 . ר׳ ציון זצ״ל הצטיין בלימודיו ובגיל 18 סיים את לימודיו, קיבל הסמכה לרבנות ונתמנה כמלמד ומרביץ תורה וכן המשיך בלימוד הקבלה. בגיל 23 הוזמן ר׳ ציון על ידי ראשי הקהילה בטריפולי כדי ללמד תורה בישיבת ״צ׳אר סוויד״. במשך כ- 50 שנה שימש כראש הישיבה והרביץ תורה בטריפולי. מבית מדרשו יצאו מאות תלמידים ורוב רבני לוב וחכמיה בדורות האחרונים, כאשר פיהם לא מפסיק להלל את רבם הנערץ. בנוסף, שימש הוא גם כדיין וכאב בית הדין הרבני בטריפולי, יחד עם חתנו ר׳ יוסף ג׳יעאן זצ״ל, ר׳ אברהם חביב זצ״ל, ר׳ רפאל דאבוש זצ״ל, ר׳ רחמים עגיב זצ״ל, ור׳ יצחק בוכובזה זצ״ל. בשנת 1907 חיתן ר׳ ציון את בתו הבכירה רחל, עם תלמידו המובהק והאהוב ר׳ יוסף ג׳יעאן זצ״ל, שהיה יתום מהוריו. ר׳ ציון זצ״ל אהב את תלמידו אהבת נפש וקירב אותו לביתו ומשפחתו.

ר׳ כמוס עגיב זצ״ל מעיד על ר׳ ציון ביתאן זצ״ל: ״גאון עצום היה בתלמוד ובהוראה והעמיד מאות תלמידים שהם ותלמידיהם היו מאורותיהם של קהילות לוב עד היום הזה. אני בעצמי למדתי אצלו עם כמה תלמידים והיינו קמים אחר חצות הלילה בישיבת ״צ׳אר ביבי״ עד זמן תפילת שחרית ואחר כך קוראים חוק לישראל. בקיצור, אני אמרתי: ״עליו נאמר כי מציון תצא תורה״. בשנת 1926 , נשלח לטריפולי מתוניס מחבר ספר ״גואלי חי״, ספר פירוש קבלי על הגדת פסח, כאשר חכמי טוניס אומרים למחבר: קבל את הסכמת חכמי טריפולי הבקיאים יותר מאיתנו בקבלה.
כמובן ר׳ ציון זצ״ל ור׳ יוסף ג׳יעאן זצ״ל ניאותו 
ברצון להצטרף להסכמה לספר לאחר שעברו על תוכנו. ר׳ ציון ביתאן זצ״ל הקפיד שלא ללמד את תלמידיו את מסכת בבא בתרא, מאחר וגם אביו וגם רבו נפטרו בזמן שלימדו מסכת זו (בבא בתרא – שער  אחרון). ר׳ ציון היה ידוע כבעל מופת גדול וחולים רבים היו באים אליו. הוא היה לוקח מטפחת או בגד אחר של החולה, כורך אותו סביב צווארו, קושר בו קשר, מתיר את הקשר, מודד אותו באצבעותיו ולבסוף היה מאחל לחולה רפואה שלמה, וברכתו היתה מתקיימת. ר׳ ציון ביתאן זצ״ל כתב ספרים בתחומים שונים, שהוחזקו בידי נכדיו שגרו בתוניס עד אשר ימצא להם גואל להעלותם לדפוס. היום מתברר כי אבדו עקבותיהם של כתבי היד. כל הרואה אותו בלכתו, עם זקנו הארוך והלבן, היה רואה בו דמות מלאך ה׳ צבאות. בשנת 1933 לערך, עם החמרת השלטון הפשיסטי האיטלקי ורדיפתו את היהודים לחילול השבת, אולץ ר׳ ציון ביתאן ע״י השלטונות לחזור לתוניס עקב היותו בעל נתינות צרפתית, כאשר כל עדת צאן מרעיתו מלווים אותו בבכי ובצער. בשנת 1955 נפטר בתוניס בשיבה טובה ובגיל מופלג של 95 שנה.

וזאת אשר נחרט על מצבתו: ״האבן הזאת אשר שמתי מצבה על קבורת הנשר הגדול בעל הכנפיים גדול בתורה ומרביץ תורה בישראל העמיד תלמידים הרבה זרע קודש תהילתו מלאה הארץ הדיין המצויין שמו הטוב ר׳ ציון ביתאן ז״ל נלב״ע ביום י״ט חשוון שנת התשט״ז״