תערוכת צילומים בסימן עליה וקליטה של יהודי לוב במוזיאון מורשת יהדות לוב - מוזמנים להגיע בתיאום מראש 03-5336272

קול קורא להגשת מועמדות למלגות לתלמידי תואר שלישי 2023

וועדת המלגות של עמותת הפדרציה הספרדית העולמית של הקהילות הספרדיות, ההנהלה בישראל מזמינה בזה תלמידי תואר שלישי במוסד להשכלה גבוהה