ממנהגי חג הסוכות

- על פי יעקב חג׳ג׳-לילוף -
בצאת יום הכיפורים, אחרי סעודת שבירת הצום, מתחילים להקים את הסוכה... סוכה עם סכך של סנסני דקלים ומקושטת באשכול תמרים, רימונים, אתרוגים, ומיני פירות וקובעים "קנדיל" לתאורה. יש הנוהגים לתלות, באחת מפינות הסוכה, כיסא עטוף פרוכת, לכבוד שבעת האושפיזין.
בכל שבעת ימי הסוכה, מלבד קיום מצוות הישיבה והאכילה בסוכה, רבים נוהגים גם ללון בה, בכל ימות החג.
בחול המועד סוכות, לא עסקו יהודי לוב במלאכה (למעט בעלי חנויות המכולת, על מנת לשרת את לקוחותיהם בצורכי החג), רבים מהם נהגו להרבות בטיולים בחיק הטבע (מנהג, שרבים מקיימים גם היום בארץ). בימים האלו הרבו הילדים במשחקים ובשעשועים.
לקיום "שמחת בית-השואבה", נוהגים להתקבץ, לאחר תפילת מנחה, במשך שעתיים-שלוש בבית-הכנסת, פוצחים בפיוט ובשירת תשבחות בלווי כלי זמר, ומגישים כיבוד לנוכחים.
בחג החל בשבת, נוהגים לקרוא הושענות.
בצילום: מסיבת סוכות בביה"ס העברי בבנגזי בשיתוף החיילים הארצישראליים