פרופ׳ רומאני כותב על זכרון הגירוש מלוב כילד ל״הארץ״

הגירוש מלוב כפי שחווה אותו פרופ׳ רומני כילד

לכתבה המלאה באתר ״הארץ״

קול קורא להגשת מועמדות למלגות לתלמידי תואר שלישי 2023

וועדת המלגות של עמותת הפדרציה הספרדית העולמית של הקהילות הספרדיות, ההנהלה בישראל מזמינה בזה תלמידי תואר שלישי במוסד להשכלה גבוהה