הפרעות ביהודי לוב

ביחסים בין היהודים לערבים בלוב, לאחר מלחה"ע השניה, היו עליות ומורדות, אך היו אלה בקו של הסלמה, עם נקודות התפרצות של אלימות של ערבים כלפי יהודים. אלימות, אשר שיאה בא לידי ביטוי בפרעות כלליות, שפרעו ערביי לוב ביהודים.  פרעות אשר ניתכו על יהודי לוב שלוש פעמים - בנובמבר 1945 , ביוני 1948 וביוני 1967 , שפגיעתן ביהודים חמורה בנפש וברכוש.

חמור יותר היה בפגיעתן המוראלית של הפרעות, ובפגיעתן ברגש הביטחון, בדו- קיום עם הערבים, ובאמון בשלטונות הבריטיים בפרעות נובמבר 1945 ופרעות יוני 1948 , ובשלטון הערבי הלובי העצמאי בפרעות יוני 1967  . כל התפרצות פרעות הייתה על רקע מסוים. פרעות נובמבר 1945 היו על רקע התמורות בחברה הערבית, בתנאיה ומאבקה לעצמאותה של לוב, שחלו לאחר מלחה"ע השניה. על פי נחום (נחצ'ה) גלבוע וחוקרים אחרים, פרעות אלו החלו כתוצאה מ"ליל הרכבות" שאירע ב 1 לנובמבר ב1945, בו חיבלו חוליות פלמ"ח ב- 153 נקודות בפסי הרכבת בכל הארץ. יחידה עברית שהשתייכה לצבא הבריטי ונכחה בלוב בזמן הפרעות, דיווחה לראשי הקהילה שראשי הצבא הבריטי בלוב הם שהסיתו ואף עודדו את ההתקפה על הקהילה היהודית. פרעות יוני 1948 חלו על רקע מלחמת העצמאות של מדינת ישראל והשלכותיה, ופרעות יוני 1967 חלו על רקע פרוץ מלחמת ששת הימים.

 

 

ההריסות שהותירו אחריהם הפורעים

ההריסות שהותירו אחריהם הפורעים

בית הכנסת דאר-בישי בחורבנו לאחר יציאת יהודי לוב

קוריירה די-טריפולי מדווח על קורבנות בפרעות


כל גל פרעות, הווה נקודת מפנה בחיי גורל היהודים, והיו לו השלכות מרחיקות לכת בתוצאותיו ובתגובתם של יהודי לוב:

פרעות נובמבר 1945 ערערו את האמון בחברה הערבית הלובית, הסירו האמון בשלטון הבריטי, החדירו את תודעת ההגנה העצמית והגבירו את השאיפה לארץ-ישראל למימושה (שבאה, בשלב זה, לידי ביטוי בהעפלה בלתי לגלית גדולה); פרעות יוני 1948 למרות העמידה של ארגון ההגנה בלוב, הגבירו את אי האמון בחברה הערבית הלובית ובשלטונות הבריטיים ואת השאיפה לארץ- ישראל, שהתרחשו כבר לאחר פרעות נובמבר 1945 . עם בוא שעת הגאולה, הפרעות וההחלטה למתן עצמאות ללוב הערבית החישו את עלייתם למדינת ישראל, ורוב יהודי לוב (כ- 90% ), עלו לארץ; פרעות יוני 1967 סתמו את הגולל על שארית גולת יהודי לוב.

וכך בא הקץ למחזור של אלפי שנים של הגולה היהודית בלוב, שחיו בה  בהתמדה במשך כל ההיסטוריה שלה, והטביעו בה את חותמם במהלכה בכל תחומי החיים. מאורעות ותהפוכות רבים עברו על יהדות עתיקת יומין זו, תחת אימפריות ומשטרים קולוניאליים לרוב. ביודעה גם תקופות זוהר, פריחה ושגשוג, ועידנים של יחסים סבירים עם השכנים הערבים, וכן ידעה גם ידעה שנות ייסורים ואופל - הרג, גזירות, רדיפות, מצוקות שאול ועידנים של יחסים מעורערים עם הערבים, שלא פעם פגעו ופרעו ביהודים. ורק עם בוא שעת הגאולה נתקיים בה הפסוק - "והצלתי אתהם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל: והוצאיתים מן העמים וקבצתים מן הארצות והביאותים אל אדמתם ורעיתים על הרי ישראל באפיקים בכל מושבי הארץ" (יחזקאל, ל"ד: י"ב-י"ג).

                                                                         


הרחבה

הפואמה "משא לוב" של פרופ' יוסי גמזו על הפרעות בלוב / נחצ'ה נחום גלבוע

מאמר

הפרעות בלוב - רקע, מהלך ותוצאות / יעקב חג'ג'-לילוף

מאמר מכתב העת "לבלוב"

לילו וקיו, חבר "חוליית החיסול והנקם"