"מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל" (במדבר כד', ה)

דרשו על כך רבותינו ז"ל שהכוונה היא לבתי הכנסת ולבתי המדרש ששם הוא מקום השארת השכינה. נספר על דמות הוד בעדה חיזיונו של ר' רפאל זצ"ל שהיה רצון גדול בליבו להקים מקום להשארת השכינה בלב ליבה של העיר בת ים הנודעת לשם ולתהילה.

להמשיך את דור הבנים מורשת נפלאה מדורות קדומים של יהדות לוב ותפארתה ובהקמת הגדלת תורה ולהאדירה.

משולבים בלחנים שמעוררים את הלב בה שפך ליבו בתפילה מעומק הלב ובאותה מנהגים עתיקים אשר במתכונת ההלכה צרופים כפי שגדל עליהם בקטנות לפאר הדבר לדורות.

ה' יתברך היה עימו ומקהילה קטנה שפתח הפך המקום לקרן אורה. בית מדרש גדול לתורה כששיעורים נשמעים בו בכל פינה באהבת התורה בצורה נפלאה סיפורו של המקום נכתב בספר הזיכרון איך החל להתגשם במלואו בתפילה שנשא הצדיק ר' רפאל לה' בכל ליבו. ואכן תפילתו התקבלה במרומים והתאספו שם קהלים רבים. החלו מגיעים בהמוניהם להתפלל בנוסח אבותיהם ואכן למדו מזה רבים במשך רבות בשנים.

ובניו ממשיכים בדרכו הקדושה ובמסירות נפש אדירה.
ויהי ה' את יוסף בנו להרבות כבוד שמים לה' ולנחלתו.
לרומם את בית אלוהנו לכל דורש ה' ומגיע לשם להתחזק באמונה פשוטה במסורת שעוברת מאב לבן בירושה.
בהשתפכות הנפש לה' בתפילות שעד לכסא הכבוד הן נישאות ועושים מהם פירות. בלחנים שמעוררים את הלב, גם את אלו שיושנים בשמעם את הקולות מתעוררים הלבבות.
כה יתן ה' וכה יוסיף לבנו של הצדיק ר' יוסף הממשיך את מסורת אבותיו יהי ה' עימו שכאשר היה עם אבותיו שיזכה להרחיב את גבולות הקדושה כשאר חשקה נפשו ומלאכי מרום יחזקוהו וכל קהילתנו בו יתמכו להמשיך להשיב לבבות על בנים עוד רבות בשנים לשנים ורעננים.

שבת שלום ומבורך .