כל הפוסטים בקראתי מכל לב

פרשת בלק

פרשת בלק

"מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל" (במדבר כד', ה) דרשו על כך רבותינו ז"ל שהכוונה היא לבתי הכנסת ולבתי המדרש

קרא עוד ←
פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי " אם בחקותי תלכו " (ויקרא כו'-ג') אם בחקותי תכלו וכ' , תניא. אם בחקתי תלכו יכולים אלו

קרא עוד ←
פרשת אמור

פרשת אמור

פרשת אמור "הוצא את המקלל מחוץ למחנה" (ויקרא כד'-יד') סיפר ר' ציון זארוק אחיו של ר' יוסף סופא זארוק זצוק|"ל

קרא עוד ←
פרשת תרומה

פרשת תרומה

פרשת השבוע תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה',ח') אומרת הגמרא במסכת מגילה שעתידים בתי הכנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להיות

קרא עוד ←
פרשת בשלח

פרשת בשלח

פרשת בשלח "לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם" (שמות כב'-יג') רבינו כמוס עגיב זצוק"ל היה מספר

קרא עוד ←
פרשת בא

פרשת בא

פרשת בא "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו לך" (שמות יג'-טו') דרש על כך רבי אהרון סעדה שליט"א בפסוק קדוש זה ישנו

קרא עוד ←
פרשת וירא

פרשת וירא

פרשת וירא "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר" (שמות ט'-טו') הצדיק רבי יהודה לביא זצוק"ל היה

קרא עוד ←
פרשת שמות

פרשת שמות

פרשת שמות "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב'-יא') " ויהי בימים ההם ויגדל משה

קרא עוד ←
פרשת ויחי

פרשת ויחי

פרשת ויחי "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין " (בראשית מט',כב') רבינו יוסף זארוק זצוק"ל שאיפותיו ורצונותיו וחשקו העז

קרא עוד ←
פרשת ויגש

פרשת ויגש

פרשת ויגש – "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " (בראשית מד',לד') חינוך ילדי ישראל דברי תורה אלו נאמרו

קרא עוד ←
פרשת וישב

פרשת וישב

פרשת וישב " ויהי כהיום הזה ויבוא הביתה לעשות מלאכתו" (בראשית יא',לט') דרש על כך הצדיק רבנו יוסף זארוק זצוק"ל

קרא עוד ←
פרשת וישלח

פרשת וישלח

פרשת וישלח "קטנתי מכל החסדים" "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" (בראשית לב' יא' יב') פירוש רש"י-שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא,

קרא עוד ←
פרשת ויצא

פרשת ויצא

פרשת ויצא "ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"(פרק כז, כו') דרשו רבותינו ז"ל

קרא עוד ←
פרשת תולדות

פרשת תולדות

פרשת תולדות "ויגש יעקב אל יצחק אביו וימושהו ויאמר הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"(פרק כז, כו') דרשו רבותינו ז"ל

קרא עוד ←
פרשת דברים

פרשת דברים

פרשת דברים לא אוכל לבדי שאת אתכם (שם ט') בנוהג שבעולם כשיש לו לאדם ברכה מופלגת בעושר ובבנים מאחלים לו הבריות

קרא עוד ←
פרשת מטות משעי / ספר: "רבי יוסף סופה זארוק" זצ"ל

פרשת מטות משעי / ספר: "רבי יוסף סופה זארוק" זצ"ל

פרשת מטות משעי / ספר: "רבי יוסף סופה זארוק" זצ"ל "החלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת ה'

קרא עוד ←
פרשת בלק

פרשת בלק

פרשת בלק / ספר: "ממלכת עולם ההלכה" על חכמי לוב "מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל" (ספר במדבר) אמרו

קרא עוד ←
פרשת קורח

פרשת קורח

פרשת קורח / ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זצוק"ל "אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה

קרא עוד ←
"קראתי בכל לב" -גליון תורני שבועי מאת יעקב חי סעדה- פרשת שלח לך

"קראתי בכל לב" -גליון תורני שבועי מאת יעקב חי סעדה- פרשת שלח לך

פרשת שלח לך / ספרו של הרב ר' יעקב רקח זצוק"ל "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות ה'" (במדבר פרק

קרא עוד ←
פרשת בהעלתך – ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זיע"א

פרשת בהעלתך – ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זיע"א

פרשת בהעלתך – ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זיע"א "בהעלתך את הנרות אל מול פני המנורה" (ח,ב) / ספרו

קרא עוד ←